Sofa Karaoke

Ghế Sofa karaoke tạo ấn tượng cho quán karaoke, giá chỉ từ 850k. Chuyên cung cấp thiết kế ghế sofa karaoke theo yêu cầu. BH 3 năm, chất lượng vượt trội.

sofa karaoke

Sofa cafe SC-11

1.200.000₫2.000.000₫
21

Sofa Karaoke SK-25

1.000.000₫1.300.000₫
19

Sofa Karaoke SK- 24

1.300.000₫1.500.000₫
10

Sofa Karaoke SK-23

900.000₫1.300.000₫
sofa cafe giá rẻ

Sofa Karaoke SK-22

1.200.000₫1.500.000₫
11

Sofa Karaoke SK-21

900.000₫1.300.000₫
sk10

Sofa karaoke giá rẻ SK-10

1.200.000₫2.200.000₫
sk13

Sofa karaoke giá rẻ SK-13

900.000₫1.500.000₫
sk14

Sofa karaoke giá rẻ SK-14

900.000₫1.500.000₫
sk20
sk19

Sofa karaoke cao cấp giá rẻ SK-19

1.100.000₫1.900.000₫
sk16
sf15

Sofa karaoke cao cấp giá rẻ SK-15

1.100.000₫1.900.000₫
sk17

Sofa karaoke cao cấp SK-17

1.400.000₫2.400.000₫
sk12

Sofa karaoke cao cấp SK-12

1.200.000₫1.900.000₫
sk11

Sofa karaoke cao cấp SK-11

1.300.000₫2.000.000₫
sk9

Sofa karaoke cao cấp SK-09

1.100.000₫2.100.000₫
sk8

Sofa karaoke giá rẻ SK-08

1.200.000₫1.700.000₫
sk7

Sofa karaoke giá rẻ SK-07

900.000₫1.700.000₫
sk6

Sofa karaoke giá rẻ SK-06

1.200.000₫1.700.000₫
sk5

Sofa karaoke giá rẻ SK-05

900.000₫1.500.000₫
sk02
Top