Con người ai cũng có dục vọng, dục vọng được phân thành thực dục (ham muốn về ăn uống) và tính dục (ham muốn về quan hệ nam nữ). Người xưa từng nói: “Thực sắc, tính dã” (ham muốn về ăn uống và ham muốn về quan hệ nam nữ là bản tính của con người). Trong “thực sắc ” thì thực dục lớn hơn. Tính dục không được thỏa mãn có thể tạm thời chấp nhận,nhưng thực dục nếu không được đáp ứng thì không cách nào sống được. Thái giám có thế sống một cuộc đời không tình dục, nhưng người phàm thì không thể một ngày không ăn. Ăn nhưng mặc ấm mới có thể nghĩ đến sắc dục, thực dục thật sự là yêu cầu hàng đầu trong đời sống con người.

phong-thuy-nha-bep

Ở cỏ chốn, ăn có nơi, nơi đề ăn uống gọi là phòng ăn. Người thân quê lam lũ “ăn trong gió, ở trong sương”, cứ ngồi ngay xuống đất mà ăn không chút câu nệ. Người văn mình ăn mặc, đứng ngồi đều phải lịch sự, cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Môi trường của phòng ăn chi phối thực dục phong thủy của phòng ăn làm biến đổi vận thế ngôi nhà. Nói chúng ta dùng bữa mỗi ngày luôn ảnh hưởng sâu sắc đến ngày mai của mỗi người.

Lỗ Mãng tuyên bô’: “Phòng ăn là nhà bếp được kéo dài tự nhiển, tính chất của nhà ăn và nhà bếp giống nhau, cho nên có thể bố trí gần nhau, thậm chí phòng ăn có thể chung với nhà bếp

Tùy Biện cho rằng: “Phòng ăn là nơi phục vụ đãi đằng khách khứa, cả hai phòng này có đặc trưng tương tụ nhau, do vậy, cách xa nhà bếp là tốt nhất”.

Lỗ Ban nói: “Không đúng! Không đúng! Nhà ăn nơi tiếp giáp của nhà bếp và phòng khách nhưng không đến mức không có bản sắc riêng ”Khổng Minh đồng ý với kiến của Lỗ Ban: “Đúng! Đúng! Phòng ăn có phong cảnh riêng và có vị trí độc lập

Ông nói: “Trong một ngôi nhà có bôn vị trí tốt để bô”trí phòng ăn:

Còn tiếp…