Tuần lễ khuyễn mãi lớn giảm đến 50% đồ gỗ tại Hưng Phát Sài Gòn